Bürkert

Bürkert är ett av världens ledande företag inom mät-, styr- och ­reglerteknik.
Ett komplett program av ventiler och givare för flödes-, temperatur-, nivå- samt tryckreglering.


Länk till Bürkerts produkter