Bosch Rexroth arbetsplatser


Manuella produktions system och arbetsplatser.

Vi hjälper dig med uppbyggnad och förslag på arbetsplatser, plockvagnar, manuella rullbanor och plockstationer.
Från färdigkapade och bearbetade profilbitar till helt monterade enheter.

       


Länkar
Katalog på MPS systemet 44MB i PDF format