Transair

Transair – stamledningssystem i aluminium för tryckluft i rördimension Ø16,5 till Ø168.
Till detta finns ett stort antal olika varianter av kopplingar/anslutningar för att få ihop det optimala tryckluftsystemet.

MASTER DEALER
Vi är Master dealer för Transair sortimentet i Sverige.
Vi har Sveriges största lager av 3, 6m rör samt komponenter och tillbehör för storlek ∅16,5, ∅25, ∅40 och ∅63 på hyllan för omgående leverans.

Länkar:
Transair hemsida
Katalogöversikt
Youtube video

Kataloger:
Transair översiktsblad PDF 0,4MB
Online katalog
Montage anvisningar PDF 5MB

Transair sortiment i rostfritt stål
Rostfria stålrör AISI 304 eller 316L diameter 22, 28, 42, 60, 76 och 100
För kylvatten, industrivatten med tillsatser, tryckluft, inertagaser samt vakuum.
Tages normalt endast hem på begäran